Wednesday, October 15, 2008

Kesan Sekularisme ke atas Dunia Islam

Ideologi sekular ini secara umumnya menimbulkan banyak kesan negatif berbanding positif ke atas dunia Islam, terutamanya dalam aspek akidah dan pemikiran. Ideologi ini kelihatan seolah-olah melanda umat Islam seluruhnya, malah juga dunia secara amnya. Alan Richardson dalam bukunya The Religion in Contemporary Debate menjelaskan :

Bahawa dunia yang kita lihat sekarang ini adalah hasil daripada sekularisasi umat Kristian dan peradaban mereka.[1]

Berikut ialah beberapa kesan secara umum dalam pelbagai aspek yang melanda umat Islam, hasil daripada penularan ideologi sekular:

Pemikiran

Ia dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah s.w.t. Keraguan terhadap rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran serta pembalasan Qadha dan Qadar menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran Barat. Masyarakat islam mula mempertikaikan hal-hal agama terutamanya yang beruipa metafizika dan tidak logik pada pemikiran mereka, seperti kewajipan menutup aurat, hal-hal berkaitan solat dan sebagainya.

Sosial

Kedapatan perubahan perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak, gaya hidup. Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya keruntuhan moral dan akhlak berleluasa serta gejala-gejala seperti dadah, arak, aids, lesbian, homoseks dan bohsia semakin berleluasa peningkatannya.

Politik

Aliran politik Barat tertanam di dalam jiwa umat di negara-negara Islam seperti fahaman kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan lain-lain. Pada dasarnya, matlamat untuk mendapatkan pengaruh, pangkat dan kuasa bertentangan dengan politik Islam yang memandang jawatan itu sebagai amanah dan tugas khallifah Allah. Begitu juga, apabila berkuasa, hendaklah menggunakan kuasa untuk menunaikan amanah, tanggungjawab dan kebajikan kepada masyarakat.

Ekonomi

Lahirnya dua bentuk sistem ekonomi iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal, haram, keadilan sosial, perkhidmatan serta kebajikan masyarakat.


Pendidikan

Corak sistem pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Sistem pendidikan dualisem telah diperkenalkan ke seluruh dunia termasuk negara-negara Islam.

Perundangan

Penggantian undang-undang dari undang-undang Islam kepada sistem perundangan barat menyebabkan dewasa ini umat Islam tanpa segan silu mempertikaikan keadilan perundangan Islam dan mempersendakan golongan yang mengamalkannya. Kerajaan Mesir umpamanya telah menghapuskan mahkamah syariah dengan memasukkan peranannya di dalam struktur mahkamah sivil negara.


1.3.1 Ancaman Sekularisme di Malaysia

Dalam perbincangan mengenai isu sekularisme dan kesan-kesannya kepada dunia Islam, kita tidak boleh terlepas daripada membincangkannya dari sudut negara kita sendiri, Malaysia. Meskipun negara kita sudah dianggap oleh dunia sebagai negara model Islam, namun ciri-ciri sekular yang telah kita perkatakan di atas tetap wujud, malah kian ketara dalam pelbagai aspek secara jelas. Berikut kita perhatikan bagaimana penyerapan ini berjaya memasuki masyarakat Islam di Malaysia dan apakah bentuk realiti ideologi sekularisme ini di kalangan masyarakat Islam Malaysia.


Sejarah Kemasukan Sekularisme ke Malaysia

Ideologi sekularisme secara rasminya mula menyerap masuk ke Malaysia apabila British memperkenalkan Sistem Residen selepas Perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan antara aspek pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja. Sultan atau raja diberi kuasa khas untuk mengetuai hal-hal keagamaan di istana manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri. Bertolak dari sinilah, amalan fahaman sekularisme mula menyerap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu Islam sehinggalah ke hari ini.

Sehingga ke hari ini, dasar Inggeris ini masih terus dikekalkan dengan pengasingan antara dua kuasa legislatif dan eksekutif, pentadbiran dan urusan raja-raja, yang hanya diperuntukkan kuasa dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat. Begitu juga sebenarnya dalam aspek-aspek lain pun, unsur sekularisme ini kelihatan sangat ketara.

1 comment:

Pasukan Komando Bendera Hitam said...

DEKLARASI PERANG KHILAFAH ISLAM
Bismillahir Rahmanir Rahiim
Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi


Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
Markas Besar Angkatan Perang
Khilafah Islam
Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Mengeluarkan Pengumuman kepada
1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia


PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.


MULAI HARI INI
YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
BERLAKULAH PERANG AGAMA
BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH


“Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
(Q.S: al-Baqarah: 191-193).


BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR DARI HULU HINGGA HILIR


HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
KHALIFAH IMAM MAHDI.

Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
maka tidak ada permusuhan (lagi),
kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
Al-Baqarah : 192-193

SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR
MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh